Login Pop-up

+27 21 887 3158 Login
Friday, February 23, 2018
About

About (2)

Hoe die ideaal van ‘n Sportkompleks moontlik gemaak is

In 1967 is daadwerklike pogings aangewend om ‘n gesamentlike Sportkompleks op Bergzicht op te rig. Die sportskakelkommittee onder voorsitterskap van mnr. George Osler dra die taak oor aan mnr. Fred Stephens om die moontlikheid van ‘n sportsentrum in Stellenbosch te ondersoek. Mnr. Stephens stel ‘n beplanningskommittee saam waarvan hy die voorsitter en mnr. Koos Basson die sekretaris is. Die argiteksfirma Hermann Swart en Stander verklaar hulle bereid om die beplanningskommittee by te staan met die ontwikkeling en promosie van die projek. Bestaande Sportsentrums in Transvaal word besoek en na baie navorsing plaaslik selfs in Europa word daarop die akkommodasiebehoeftes van die verskeie sportsoorte ooreengekom en dat met sketsplanne voortgegaan word.

Intussen word ‘n brosjure met behulp van die maatskappye opgestel om die fondsinsameling te loods.

Dr. Anton Rupert kondig aan dat sy maatskappy en personeel R30 000 sal bydrae. Ander instansies, sportmanne en –vroue, lede van die publiek, volg en binne twaalf maande is die reude bedrag van ongeveer R150 000 beskikbaar vir die projek.

Die eerste boukosteberaming is R700 00 en die Stadsraad gee opdrag dat die skema met 50% besnoei word. Na beplanning aanvaar die Stadsraad die projek en word boutekeninge opgestel en tenders ingewin.

Op 8 November 1974 in die teenwoordigheid van ongeveer 2000 gaste word die Van der Stel-sportsentrum op luisteryke wyse amptelik deur die Eerste Minister, mnr. B.J. Vorster, geopen. Die eerste uitvoerende kommittee van die sportklub het bestaan uit mnr.Koos Basson (voorsitter), toe uitvoerende kommittee bestuurslid van die WP Rugby-unie, mnre.F.H. Stephens (sekretaris), C.P. Kuun (tesourier), Dr. H.E.C. Kruger, J.C. Grobler, Johan Gerber, J. van der Merwe en John MacKinnon. Die president en vise-president was onderskeidelik mnre. Nico Louw en Piet Carinus

Die tydperk daarna was groot aanpassings op bestuursvlak, want skielik was die rugbyklub deel van ‘n groot gesin verskillende sportsoorte met die totstandkoming van die Sportkompleks. Spelers en administrateurs moes lid word van die Sentrale sportliggaam wat oorkoepelende magte het. Alhoewel die rugbyklub met sy eie bestuur hulle interne beleid volg moet daar nou deur middel van verteenwoordiging op die Sentrale liggaam verslag gedoen word. ‘n Gesonde verstandhouding het egter gegroei en kon daar wedersyds groot vordering gemaak word met die pragtige fasiliteite wat geskep is.

Committee and other important Contact Details

NAAM VAN TELEFOON NR EPOS ADRES POSISIE
CAREL BESTBIER 082 552 7193 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. PRESIDENT
JAN OLIVIER 082 577 1043 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. VISE PRESIDENT
FRANS WIUM 083 261 0880 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. VOORSITTER
JANNIE MALAN 072 625 0431 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ONDER VOORSITTER
PW SERDYN 082 253 1329 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. BESTUURDER
LIZ ENGELBRECHT 082 740 1447 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. FINANSIES
ANDRIES MAREE 083 709 7099 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KROEG & PERSONEEL
DAVID NEL 072 184 0338 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. SUBKLUBS
LOUIS NEL 082 822 3496 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. GIMNASIUM & BEMARKING
NIEL SCHREUDER 082 575 9506 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. VELDE & GEBOUE
CONTACT DETAILS

Van der Stel Sport Club
Corner of Bergzicht Rd and Du Toit Road
T 021 887 3158
F 021 887 2156
Email: manager@vanderstelsport.co.za

Map
JOIN OUR NEWSLETTER
LIKE / PLUS / TWEET US
Scroll to top